گفت :آرامش
گفتم :دلم برایش تنگ شده.
گفت :مگر نداری؟
گفتم :داشتم... باد آنرا با خود برد.
گفت :من در کنارت هستم پس داری.
سرم را بلند کردم...
خدا را در کنار خود دیدم که لبخند بر لب داشت
آن هنگام بود که دانستم آرامش همیشه با من است.

 

تازنده ای دربرابرکسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی... دربرابراشکهایش دربرابرغمهایش دربرابرتنهاییش اگرروزی فراموشش کنی دنیابه یادت خواهدآوردتاريخ : دوشنبه 6 بهمن1393 | 18:17 | نویسنده : نسرین خانمی |

مرا خونین جگر  کردی.الهی خون جگر  گردی

 

  الهی همچو مرغان قفس سودا به سر گردی

 

همیشه  مثل  لیلی  راهی  کو ه و  کمر  گردی

 

اگر بی خانمان گشتم ت و هم  از  من بتر گردی

 

الهی  همچنان  موجی  شوی  زیر  و  زبر  گردی

 

الهی  چون  دلم  قلبت  گرفتا ر جنون  گردد

 

الهی بر غم و درد  تو  هر  لحظه فزون گردد

 

دلت ویرانه غم  بی  قرار و  بی  سکون گردد

 

الهی باده عشرت به جامت همچو خون گردد

 

بریزی اشک حسرت تا سحر تا غوطه ور گردی

 

الهی  تا جهان  باشد  تو  رسوای  جهان  باشی

 

همیشه  هم نشین  ناله  و آ ه و  فغان   باشی

 

نهال  غم   اسیر   پنجه ی   باد  خزان   باشی

 

قیامت  بی  نصیب  از  رحمت  پیغمبران باشی

 

الهی ا ز  نهان  تیری  خوری بی بال  و  پر گردی

 

الهی   حق  بی  همتا   نماید  زار  و  نا   شادت

 

نمک  نشناس  الهی مادرت  هرگز  نمی  زادت

 

الهی خون  دل خوردن  همیشه باشدت  عادت

 

ز  زجر  غصه  و   اندوه  رود   تا   عرش   فریادت

 

الهی   آتشی   افتد   به  جانت  پر  شرر   گردی

 

خدایی  در  شگفتم  من  از  این  یک  باره ببریدن

 

شدم رسوای عشقت عاقبت در کوی و هر برزن

 

پریشان تر ز من باشی و کارت خون دل خوردن

 

رقیبم کرده جادویت؟؟؟ بگو  ای  دل  ربا  با من

 

پدر  گر  سد  ره   باشد . الهی  بی  پدر   گردی

 

رقیبان  را  همیشه  من ذلیل و  خوار میخواهم

 

تو    را    بازیچه   پیک   اجل    ناچار    میخواهم

 

خودم  را  لحظه  مرگت  فقط   بیدار   میخواهم

 

همیشه   این  تمنا  را  من  از  دادار   میخواهم

 

کر   و   کور   و   شل   و   بی    خانمان     گردی

 

ز  دستت روزگاری  مملو از  درد  و  محن   دارم

 

قیامت  شکوه ها از دست تو پیمان شکن  دارم

 

ز تو معشوق سنگین دل گله مندم !  سخن دارم

 

تقاضایی     برایت    از     خدای      انجمن     دارم

 

الهی  دق  کنی ! !  تا   که  ز  حالم  با  خبر  گردیتاريخ : جمعه 5 خرداد1391 | 14:55 | نویسنده : نسرین خانمی |
تمام حجم بی کسی ام را در هدفنی پنهان میکنم.خود خواسته ام را میان ادمهای شهر تاااااااااااا

شاید به اندازه ی چند خیابان فراموش کنم زمین برای من هیچوقن نچرخیدتاريخ : پنجشنبه 30 بهمن1393 | 19:25 | نویسنده : نسرین خانمی |
من ازین حرفا و نوشتها هیچوقت خسته نمیشم.تاريخ : دوشنبه 6 بهمن1393 | 18:14 | نویسنده : نسرین خانمی |
 

اي كاش مي دونستي كه توي اين روز هاي غريب چقدر دلم بهانه تو رو مي گيره

 

اي كاش مي دونستي كه اين روز ها چقدر دلم هواي با تو بودن رو كرده

اي كاش مي دونستي كه توي اين روزهاي بي تو چقدر دلم گرفته

اي كاش مي دونستي كه چقدر دلم هواي ضرب آهنگ صدات و اون صداي دلنشين قدمهات رو كرده

اي كاش مي دونستي كه چقدر دستم گرمي دست هات و گوشهايم گرمي اون صدات رو كم داره

اي كاش مي دونستي كه توي اين روز هاي بي تو چقدر دلواپس تو ام

اي كاش مي دونستي كه بي لطف حظورت چقدر تنهام

اي كاش مي دونستي كه چقدر خسته و چقدر به حضور گرم و سبزت محتاجم

اي كاش بدوني كه چقدر توي اين روزهاي بي تو آرزوي با تو بودن رو دارم

اي كاش تو همه روزهاي تنهاييم پيش من بودي و من تنها نبودم

اي كاش با حضور سبزت خونه دلم رو روشن تر مي كردي نه تاريك و ويران

اي كاش واقعا بودنم رو باور داشتي

اي كاش تركم نمي كردي و تنهام نمي زاشتيتاريخ : یکشنبه 29 دی1392 | 20:13 | نویسنده : نسرین خانمی |